Woonhuis Vegelinoord

Verankering in het landschap

Het open weidelandschap stelt eisen aan nieuwe gebouwen die daarin moeten worden opgenomen. Enerzijds versmelt een huis met de open ruimte als het langzaam uit de grond oprijst. Anderzijds vormt een helder silhouet een baken aan de horizon.

Dit project is samen met Rein Hofstra ontworpen.