Vakantiehuisje Vlieland

Bouwen in duintinten

In het duingebied staan huisjes van één bouwlaag met vrij grote kappen in diverse kleuren. Het Vliepark vormt daarop een uitzondering. Hier is nog sprake van een familie van huisjes, gekenmerkt door een zeer bescheiden kap. Er is gepoogd dicht bij het karakter van het Vliepark te blijven door het programma in zijn geheel op de begane grond te bouwen met een volledig gesloten kap. Verder is het huis bescheiden gehouden door de materialen af te stemmen op de kleuren van de duinbegroeiing.