Poort Epemastate ysbrechtum

Patina

Monumenten hebben al een heel bestaan achter de rug, en zijn getekend door de tijd. Juist die tekening van gebruik, weer en wind bepalen mede het monumentale karakter. Bij restauratiewerk is het de kunst dit patina te koesteren en te behouden.

Oude muur