PKN. Kerk Oudemirdum

Helderheid in de kerk

De P.K.N.kerk in Oudemirdum was rond 1900 verbreed. De ruimte raakte daarbij uit verhouding door de combinatie van het oude tongewelf met een nieuw vlak plafond. Bovendien werd de oorspronkelijke plaats van het liturgisch centrum, de preekstoel en de herenbanken veranderd van een zij-opstelling naar een centraal-opstelling. Door de kerkzaal nu weer te verkleinen met een kleine consistorie kreeg het koor zijn oorspronkelijke vorm terug. Een afwijkende kleur op het vlakke plafond en het terugbrengen van de oorspronkelijke indeling maakte de ruimte helder en intiemer.

Bestaande situatie

Gewijzigde situatie

Bestaande situatie