Werkplaats

De verhalen van de oude smederij spreken uit de ingesleten sporen. Inspirerend om er te werken. De kunst is om de sfeer te behouden. Maar wel met een energielabel A++.