Van Beurs naar Campus Fryslân

100% oud, 100% nieuw

Het 19e eeuwse beursgebouw in Leeuwarden is verbouwd tot de nieuwe Friese faculteit, de RUG/Campus Fryslân. Voor velen bekend als bibliotheek, maar nu het eerste all-electric, monumentale onderwijsgebouw van Nederland. Het gebouw is dus niet meer afhankelijk van gas, maar alles is volledig elektrisch. Met als motto “100% oud, 100% nieuw” in het achterhoofd is er, naast het nemen van verduurzamingsmaatregelen, ook voor gezorgd dat het historische karakter van het gebouw wordt benadrukt en in sommige delen weer is teruggebracht.