Privacy policy

J.O.N.G. architecten (hierna te noemen ‘wij’) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

J.O.N.G. architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waar-
onder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
   • Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
   • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
   • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
   • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
   • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Als J.O.N.G. architecten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via mail@jongarchitecten.nl of 0514-56 41 30. Wij zijn gevestigd aan de Langestreek 14, 8531 HV te Lemmer.

Welke gegevens verwerken we van u?

 • Voor-en achternaam
 • Adres en Woonplaats
 • (mobiele) Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres 
 • Burgerservicenummer (in enkele gevallen)
 • Functionele cookies voor het gebruik van google analytics (over cookies kunt u meer lezen in ons cookiestatement).

Bijzondere gegevens
Wij verwerken twee typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en in enkele gevallen een burgerservicenummer. Geslacht verwerken wij om u in onze communicatie-uitingen aan te kunnen spreken met ‘meneer’ of ‘mevrouw’. Burgerservicenummer gebruiken we alleen met uw toestemming om een vergunning aan te kunnen vragen. Indien de vergunning aangevraagd/verstrekt is, vernietigen wij deze informatie. 

Waarom verwerken we deze gegevens van u?

 • Om contact met u te kunnen hebben en onderhouden
 • Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie met J.O.N.G. architecten
 • Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen
 • Om een (omgevings)vergunning aan te kunnen vragen

Uw rechten
Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact opnemen met ons via mail@jongarchitecten.nl of 0514 – 56 41 30.  

 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling 
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Met wie delen wij deze gegevens?
Voor de uitvoering van onze diensten schakelen wij in sommige gevallen derden in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met aannemers met wie wij uw gegevens delen. Voor het aanvragen van een vergunning delen wij uw gegevens met de verstrekker van de vergunning. 

Cookiestatement
Wij gebruiken cookies op onze website www.jongarchitecten.nl. Dit doen wij om de website optimaal te laten functioneren en voor doeleinden zoals omschreven in de privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website en welke functie ze vervullen:

Functionele cookies

Analytische cookies (Google Analytics):
Cookie: _utma
Doel: Wordt gebruikt om het aantal bezoeken (voor elke bezoeker), de tijdsduur van het bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek te meten en op te slaan.
Opslagperiode: 2 jaar

Cookie: _utmb
Doel: Wordt gebruikt om te controleren hoe snel gebruikers de website verlaten: wanneer een bezoek start en wanneer deze ongeveer eindigt.
Opslagperiode: 30 minuten

Cookie: _utmc
Doel: Wordt gebruikt om te controleren hoe snel gebruikers de website verlaten: wanneer een bezoek start en wanneer deze ongeveer eindigt.
Opslagperiode: Tot einde browser sessie

Cookie: _utmt
Doel: Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
Opslagperiode: 10 minuten

Cookie: _utmz
Doel: Wordt gebruikt om te controleren of een gebruiker van een zoekmachine, of niet vanaf een vorige pagina.
Opslagperiode: 6 maanden

Cookies Fonts.com
Cookie: _cdduid
Doel: Beveiliging cookie om individuele gebruikers achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiliging instellingen toe te passen.
Opslagperiode: 1 jaar

Cookie: _gid
Doel: Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Opslagperiode: 24 uur

Cookie: _ga
Doel: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).
Opslagperiode: 2 jaar

Cookie: _hp2_id.
Doel: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).
Opslagperiode: 2 jaar  

Cookies verwijderen

Cookies kunt u eenvoudig verwijderen via uw browser. 

Laatste update: mei 2018